De Roode Vennen


Een recreatieve omgeving waarbij bos en natuur centraal staan

De Roode Vennen
Theetuin Vanilla maakt deel uit van het nieuwe landgoed De Roode Vennen. De ontwikkeling van een dergelijk nieuw landgoed kan gekenmerkt worden als een innovatie welke past binnen het streven naar de ontwikkeling van nieuwe bos- en natuurgebieden, het versterken van de recreatieve structuur en het introduceren van nieuwe economische dragers voor het landelijke gebied. Bij een nieuw landgoed is er sprake van een nieuwe landschappelijke eenheid, waarbij ‘rood (gebouwen) en ‘groen’(natuur) met elkaar in evenwicht zijn, elkaar versterken.